O Firmie  Oferta  Dokumenty  Kontakt

O FIRMIE

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na  producencie oraz dostawcy towarów wrażliwych na zmiany temperatury ciąży obowiązek stałego rejestrowania jej wartości, przechowywania wyników rejestracji i przedstawiania ich na każde żądanie odpowiednich służb sanitarnych lub weterynaryjnych.

ECD ELEKTRONIKA CHŁODNICZA jako polski dystrybutor firmy LogTag Recorders Ltd. oferuje swoim klientom miniaturowe rejestratory temperatury oraz temperatury/wilgotności działające zgodnie z obowiązującymi wymogami. Wszystkie oferowane przez nas urządzenia posiadają świadectwa zgodności z normami sanitarnymi UE, certyfikaty CE oraz TUV.

Po pozytywnym przejściu testów oraz sprawdzeniu warunków produkcji, testowania i kalibracji rejestratory LogTag TRIX-8 uzyskały jako jedne z niewielu aprobatę Komitetu Technicznego Światowej Organizacji Zdrowia i znalazły się na liście produktów zgodnych z Europejskim Standardem EN12830 pod numerem:

Electronic temperature recorder, Model: LogTag Trix-8, as E6/53

Wszystkie dokumenty w postaci plików pdf do ściągnięcia z ze strony Dokumenty.

 

Podstawowe zastosowanie oferowanych przez nas rejestratorów temperatury i wilgotności to:

  • Chłodniczy transport samochodowy towarów wrażliwych na zmiany temperatury (lodów, mrożonek, lekarstw itp);
  • Transport i przechowywanie krwi i substancji krwiopochodnych;
  • Transport organów do transplantacji;
  • Przechowalnie leków i środków farmaceutycznych;
  • Produkcja i przechowywanie żywności;
  • Kontrola temperatury i wilgotności w obiektach hodowli zwierząt lub produkcji roślin;
  • Doraźna kontrola pracy urządzeń chłodniczych lub grzewczych;
  • Rejestracja temperatury towarów łatwo psujących się składowanych doraźnie w chłodniach czy mroźniach;
  • Ciągła kontrola pracy mebli i urządzeń chłodniczych.

Udzielamy rocznej gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń. Gwarancja nie obejmuje baterii, której zużycie określone przez producenta na min. 2 lata, może nastąpić z winy użytkownika szybciej. Za dodatkową opłatą można uzyskać gwarancję 24 m-ce wraz z jedną bezpłatną wymianą baterii w tym czasie.

Przy odbiorze osobistym w biurze naszej firmy wprowadziliśmy możliwość zapłaty za urządzenia kartą płatniczą lub kredytową.

 


ECD ELEKTRONIKA CHŁODNICZA

02-977 WARSZAWA, ul. Antoniewska 1d lok. 27, tel./fax +48 22 8422983, fax +48 22 8430421, tel. kom. 602539317

Adres do korespondencji: 02-707 Warszawa, ul. Puławska 117/10

e-mail: ecd@logtag.pl , ecd@ecd.com.pl

Copyright © 2006 - 2014 ECD. All rights reserved.